Coöperatie TeamBreed | Samen naar 'op eigen kracht' • Neem contact met ons op via info@teambreed.nl of bel met 06-53511218 of 06-41686994

Home

Zorg

Kosten

Coöperatie

Leden

Contact

Coöperatie TeamBreed | Samen naar 'op eigen kracht'

Maak kennis met ons

Coöperatie

Wij zijn TeamBreed, een coöperatie van zzp-ers. Wij ondersteunen en begeleiden mensen in de regio Zwolle met zwaardere psychosociale problematiek die vastlopen in hun leven en het niet meer alleen kunnen. Door gecertificeerde en planmatige ambulante zorg van mens tot mens, zorgen wij ervoor dat onze cliënten samen met hun eigen netwerk zoveel mogelijk op eigen benen kunnen staan.

Leden

Carla Klomp

Lukt het niet meer om te doen wat nodig is? Samen zoeken we een manier om het draad weer op te pakken, zo nodig met hulp van anderen. Bij de begeleiding van cliënten zijn analyse en het creëren en houden van overzicht, mijn sterke kanten. Ik ben doelgericht, recht door zee, rustig en vind het belangrijk dat mensen weten wat ze aan me hebben. Ik begeleid en bied coaching vanuit een theoretisch kader en een stevige dosis praktijkervaring. U kunt bij mij terecht voor casemanagement, zwaardere psychiatrie en begeleiding aan huis.

Ambulante hulpverlening, GGZ, Jeugdzorg GGZ, NAH, Verslavingszorg, pleegzorg, justitie.

← Terug

Marije Fransen

Respectvol en op een betrokken manier met elkaar in contact zijn, dat vind ik belangrijk. Samen ervoor zorgen dat u de begeleiding ontvangt die zoveel mogelijk aansluit bij wat u nodig heeft en bij u past, om zo uw leefsituatie te verbeteren of te stabiliseren. Als Bezigheidstherapeut kan ik u tevens begeleiden en coachen bij verschillende activiteiten en hobby’s, gericht op succes ervaringen en plezier.

LVG, MVG, GGZ, Jeugd, Bezigheidstherapie, Ambulante begeleiding
← Terug

Lisette de Jong

Als penningmeester van de coöperatie behandel ik onder andere de facturatie van TeamBreed. Voor hulp en ondersteuning bij (financiële) administratie kunt u als cliënt van TeamBreed bij mij terecht. Indien nodig kan ik dit tijdelijk en/of deels overnemen. Ik regel en zoek uit waar u recht op heeft als het gaat om toeslagen en subsidies door ziekte of handicap. Samen komen we er wel.

(Lisette is tevens vertrouwens persoon binnen Coöperatie TeamBreed U.A.)

← Terug

Extra Informatie

Wij zijn bereikbaar via:
06-53511218 (bellen of Whatsapp bij geen gehoor) en info@teambreed.nl. Wij hanteren geen wachtlijst.

Vertrouwenspersoon: Lisette de Jong (o.a. voor klachten en meldingen over ongewenste omgangsvormen) tel. 0031 6 41686994 e-mail: info@tjariet-administratie.nl

Zorg

Loopt u vast? Heeft u problemen bij de opvoeding? Of vindt u het moeilijk overzicht te houden in uw financiën en administratie ? TeamBreed biedt ambulante begeleiding aan mensen met een psychiatrische achtergrond die tegen problemen aanlopen in het dagelijks leven.

U kunt bij ons terecht voor begeleiding en ondersteuning bij vraagstukken op verschillende levensgebieden. Onze leden hebben uitgebreide ervaring in de zorg. Zij staan stevig in hun schoenen en zijn uitstekend in staat om personen en gezinnen respectvol en in samenspraak te helpen. In crisissituaties blijven zij rustig en kunnen zij met respect voor elkaar de situatie in goede banen leiden.

Verwijzer

U kunt ons inschakelen als u een indicatie heeft van de gemeente. Wanneer noodzakelijk, werken we ook met PGB’s.

Kosten

Bij een indicatie via het Sociaal Wijkteam van Zwolle worden de kosten vergoed. Voor begeleiding via pgb* vragen wij standaard 45 euro per uur. Afhankelijk van de indicatie en de zorgzwaarte kunnen we hier van afwijken.

* Persoonsgebonden budget

Zorg

Loopt u vast? Heeft u problemen bij de opvoeding? Of vindt u het moeilijk overzicht te houden in uw financiën en administratie?

TeamBreed biedt ambulante begeleiding aan mensen met een psychiatrische achtergrond die tegen problemen aanlopen in het dagelijks leven.

U kunt bij ons terecht voor begeleiding en ondersteuning bij vraagstukken op verschillende levensgebieden. Onze leden hebben uitgebreide ervaring in de zorg. Zij staan stevig in hun schoenen en zijn uitstekend in staat om personen en gezinnen respectvol en in samenspraak te helpen. In crisissituaties blijven zij rustig en kunnen zij met respect voor elkaar de situatie in goede banen leiden.
→ Inklappen

→ Lees meer


Verwijzer

U kunt ons inschakelen als u een indicatie heeft van de gemeente. Wanneer noodzakelijk, werken we ook met PGB’s.

Kosten

Bij een indicatie via het Sociaal Wijkteam van Zwolle worden de kosten vergoed. Voor begeleiding via pgb* vragen wij standaard 45 euro per uur. Afhankelijk van de indicatie en de zorgzwaarte kunnen we hier van afwijken.

*Persoonsgebonden budget

© TeamBreed 2019 • Realisatie: Salix Webworks